Öğrenmenin Zorunlu Basamakları

Bahariye Kolejimizin VerdiÄŸi Rehberlik Hizmetleri

Eve Gelince Hemen Öğrenme Tekrarı Yapılmalıdır

Öğretmenin derste verdiği bilgiyi öğrenci eve gelir gelmez incelemeye ve o konunun üzerinde düşünce üretmeye başlamalıdır. 
Defterindeki bilgileri, bu neden böyle? Bunun diğer konularla bağlantısı nedir? Bu bilgiyi hayatta nerede kullanabiliriz? Bu bilgiden başka bilgiler elde edebilir miyiz? Bu bilginin alt açılımları nelerdir? diyerek sorgulama, yorumlama, anlamlandırma ve ilişkilendirme çalışması yapmalıdır. 
Öğrenilmiş bilginin beyinde haritalar (diğer konularla bağlantılar) meydana getirerek pekişmesini sağlamak ancak böyle mümkün olmaktadır. Beyin başka bilgilerle ilişkilendirilmemiş olan bilgileri bellekten hemen atmakta ve unutma dediğimiz durum yaşanmaktadır. 
Yalnız, öğrenme tekrarı hemen yapılan bir tekrardır. Bir hafta sonra yapılan tekrar, öğrenme tekrarı yapıldığı anlamına gelmez. Öğrencilerimizin buna özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. 
Öğrenme tekrarı yaparken öğrencilerimizin, kendilerini aşırı zaman baskısı altına sokmamalarını öneriyoruz. Çünkü beyin aşırı zaman sınırlamasını bir tehdit gibi algılayıp kendisini öğrenmeye kapatmaktadır. 
Bu nedenle öğrenciler, çalışmakta oldukları konuyu öğrenme gibi bir koşul koyup zamanı hafif de olsa esnek tutmaları gerekmektedir. 
Öğrenciler öğrenme tekrarı yaparken veya test çözerken, zorlandıkları noktada çalışmayı bırakıp, bu konuları öğretmene anlattırma ve soruları öğretmene çözdürme yolunu seçmemelidirler. 
Çünkü, "beynin en çok zorlandığı an öğrenmeye ve problemi çözmeye en yakın olduğu andır." Beynin işlemesindeki bu özelliği bilmemiz ve ona göre çalışmalarımızı sürdürmemiz halinde başarılı olacağımız unutulmamalıdır. 
 

Öğrenme Tekrarından Sonra Öğrenme Testi Çözülmelidir

Öğrenme tekrarını bitirir bitirmez, hemen 5-10 soruluk bir test çözülmelidir. Bu amaçla çözülecek olan testte süre konulmamalıdır. Çünkü buradaki amaç, öğrenilmiş bilgiyi bir de pratikte ve uygulamada görmektir. Öğrenci süre koyarak kendisini zaman baskısı altına sokarsa, pratik yapmanın yerini, hız yapma alacaktır ki, bu da konunun öğrenilmesini engelleyecektir. 

Zaten varsa bilgideki eksiklik ve çeşitli yetersizlikler bu öğrenme testi sırasında ortaya çıkacaktır. Eğer herhangi bir eksiklik ortaya çıkarsa ilk yapılacak olan şey, tekrar konuya dönerek konu öğrenme çalışması yapmaktır. 
 

Konular Sistematik Olarak Tekrar Edilmelidir

Geriye dönük olarak yapılacak olan konu tekrarları, hem konuların unutulmasını engelleyecek, hem de bir sonraki konunun, eski konularla olan bağlantısının kurulmasını sağlayacaktır. 
Konu tekrarları bazen öğrencinin birkaç yıl geriye giderek, o yılların konularına çalışması şeklinde de yapılabilir. 
Örneğin bir öğrenci 8. sınıf matematik konuları ile başa çıkamıyorsa, bu konuların alt bağlantılarını öğrenmek için 6. ve 7. sınıf matematik konularına dönüp, konuları öğrenmeye bu yıllardan başlamalıdır. Bu tür çalışma, konuların birbirleri ile olan bağlantıların sağlıklı bir şekilde kurulmasını sağlayacağından öğrenme kesin olarak gerçekleşmiş olacaktır. 
 

Konu Çalışmak ve Test Çözmek Dengesi İyi Ayarlanmalıdır

Öğrencilerin unutmamaları gereken en temel öğrenme kuralı; "Test çözerek konu öğrenilmez, test çözerek öğrendiklerimiz uygulanır." kuralıdır. 
O halde, öğrenciler eksikliklerini konu çalışarak kapatabileceklerini unutmamalıdırlar. 
Öğrenciler çalışma programlarında, önce konuya çalışıp, sonra test çözmek ve yaptıkları yanlışların nedenini öğrenmek ve bu sorunu ortadan kaldırmak için tekrar konuya çalışmak yöntemini uygulamalıdırlar.

Çalışmalar Dinlenerek Yürütülmelidir

Öğrenme beyin tarafından yerine getirilmekle birlikte, öğrenmenin insanın tüm fizyolojik durumu ile yakından ilgili olduğu da bir gerçektir. 
İyi uyumak, aktivitede bulunmak, iletişim kurmak, egzersiz yapmak, bir konunun öğrenilmesinde ders dinlemek kadar önemlidir. 
Bu nedenle beynin ihtiyaç duyduğu dinlenme ve aktiviteleri yerine getirmek ders çalışmanın bir parçası olmak zorundadır. 
Dinlenmeden sürekli olarak ders çalışan öğrencilerde, dikkat azalması, algıda düşüşler yaşanması, basit hatalar yapılması, bıkkınlık, derse başlama zorluğu gibi durumlar yaşanır. 
Çalıştığınız dersi kafanız almıyorsa, unutmayınız ki, beyin beni dinlendir diye alarm veriyordur. Bunu duymazdan gelmek başarıyı çok olumsuz etkileyecektir. 
Sevgili öğrenciler, öğrenmenin kuralları ana hatları ile böyle. Eğer bu kurallara uyarsanız, öğrenme uğruna tonlarca test çözüp, sonunda öğrenememe durumunu yaşamaktan kurtulursunuz.

Bahariye Koleji

Bahariye Akademik Okulları önceliğini öğrencilerin akademik başarı kazanmasına vermektedir. Bunun için standart derslerin yanı sıra öğrencilerimizin eksiklerini gidermek için ek programlar, aktiviteler ve verilen eğitimin kalitesini ölçen uygulamalar yapmaktadır.

Google Haritası

İletişim

Bahariye Koleji
Osmanağa Mahallesi, Hasırcıbaşı Sokak No: 45 Kadıköy / İstanbul

Tel: 0216 414 34 44
Cep: (0506) 544 40 40

Kurucu Müdür
Sacit Hakverdi

E-Mail: info@bahariyekoleji.com